Naziv tvrtke:
Auto kuća Cupan d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Stjepana Radića 15, Predavac
43000 Bjelovar
Pravna forma:
Društvo s ograničenom odgovornošću (d. o. o.)
Telefon:
+385 43 880990
Fax:
+385 43 880213
E-mail:
Matični broj:
96213733249
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
1250655
IBAN:
HR1124020061100021055
BIC
ESBCHR22
GISA broj: