Naziv tvrtke:
Auto kuća Cupan
Sjedište tvrtke:
Stjepana Radića 15
HR-43211 Predavac
Pravna forma:
Telefon:
043/880212
Fax:
043/880213
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: